SK Lipová-lázně

Sportovní klub Lipová-lázně je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny. 

SK byl založen v roce 1946 pod názvem LOKOMOTIVA Dolní Lipová, později existovala pod názvem TJ RD Lipová-lázně a to v letech 1968-1990 a pod názvem TJ KORD Lipová-lázně v letech 1991-1996. SK se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v ČR a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. Sídlem SK je Lipová-lázně.

Základním posláním SK Lipová-lázně je:

  • organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže
  • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností
  • budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
  • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec
  • hájit zájmy sdružených oddílů (odborů) a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci.
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.

 

Nejvyšším orgánem SK je valná hromada, která volí Výkonný výbor klubu a jeho jednotlivé členy.

V současné době je ve fotbalových soutěžích přihlášeno mužstvo mužů – okresní přebor, žáků – okresní přebor a benjamínků – okresní přebor.

Dále je v klubu také mužstvo „Starých pánů“.

 

Napsat komentář