Belsport

Na konci listopadu 2018 firma Belsport, která nabízí vybavení pro fotbal a další kolektiv, zasponzorovala SK Lipovou-lázně. Již na jaře tak například brankář starší…

Read More

SK Lipová-lázně

Sportovní klub Lipová-lázně je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory…

Read More