Oceněným fotbalovým funkcionářům blahopřál i Hradišťan

Ocenění za dlouholetou práci ve fotbale získali hned dva členové klubu SK Lipová-lázně. Pamětní medaili převzali Josef Sekula a Jan Krátký na tradičním Adventním večeru Olomouckého krajského fotbalového svazu, který se uskutečnil v pátek 23. listopadu v olomouckém
Bea centru.

Co dva roky oceňuje Olomoucký krajský fotbalový svaz významné funkcionáře za dlouholetý přínos fotbalovému hnutí na krajské a okresní úrovni. Každý okres nominuje vždy deset kandidátů,
přičemž obec Lipová-lázně měla letos to štěstí, že z jejího fotbalového klubu byli vybráni v rámci
okresu Jeseník hned dva muži.

Pro ocenění si do Olomouce jel Josef Sekula, jenž byl dlouholetým předsedou a členem výboru
SK Lipová-lázně. Spolu s ním převzal medaili také Jan Krátký, hráč, funkcionář i předseda lipovského klubu. Pamětní medaili převzali z rukou předsedy Olomouckého krajského fotbalového svazu
Stanislava Kalába. Po předávání dokreslil slavnostní atmosféru adventního večera svým koncertem
slavný Hradišťan v čele s fenomenálním Jiřím Pavlicou.

SK Lipová-lázně by touto cestou rádo poděkovalo oběma oceněným za vše, co pro klub a fotbal
obecně vykonali.

 

Vyšlo v Lipovském zpravodaji 22. 12. 2018 

 

Napsat komentář